Számlázó és készletnyilvántartó program leírás

Program telepítése

Működési leírás

Bevezetés

INI állomány

Lábléc készítése

Számlázás

Partnerek kiválasztása

Csoportos számla

Ismétlődő számla

Stornó számla

Helyesbítő számla

Kedvezmények

Kézi számlák

Raktáradatok

Áruk adatai

Bevételezés

Szállítólevél számlázása

Anyag kiadás

Árukarton készítése

Raktárkészlet újraszámítása

Leltár készítése

Listák

Számlák listái

Szállítólevelek listái

NAV jelentések

ÁFA lista

Forgalom lista

Egyéb műveletek

Számlák teljesítése

Másolat készítése

Árajánlat kezelése

Díjbekérő kezelése

Évzárás

Adatok mentése

Adatok

Partnerek

Áruk adatai

Megjegyzések

Nyomtatók

Kódok kialakítása

Hálózati működés

NAV on-line jelentésVissza

Telepítés

A telepítés megkezdéséhez indítsa el a telepítő programot.
A telepítés az alábbi képernyővel indul


A tovább gombra kattintva megkezdődik a telepítés.
A következő lépésben a könyvtárat adhatja meg, ahová a program települni fog.


A következő lépésben a parancsikon helyét kell meghatároznia.


Ezzel meghatározta a telepítéshez szükséges adatokat, kezdődhet a telepítés.


A következő lépés, a program működéséhez szükséges adatbázis-kezelő telepítése.


Miután az adatbázis-kezelő is feltelepült, befejezheti a telepítést.tartalom jegyzékre

Működési mechanizmus


Adatok tárolása
A számlafejléc adatai a szamla adatbázisban található. Az adatbázis minden számlánál tárolja a partner nevét, így ha a partner adatai megváltoznak, másolat készítésekor az eredeti számlán szereplõ adatok fognak szerepelni. A kimutatások, listák készítésekor a partner azonosítás belsõ kód alapján történik, így a partner adatainak változása a listákra nincs kihatással.
A számlához tartozó tételek a tetel adatbázisban vannak tárolva. A számlafejléc és a tételek között az összerendelés a számlaszám alapján történik.
A partnerek adatai a partner adatbázisban vannak nyilvántartva. Belső azonosításra a partnerek kóddal vannak ellátva, így a partner adatainak változása nem befolyásolja a partner szerinti kimutatásokat.
Az áruk adatai az aru adatbázisban vannak tárolva. Az áruk szintén belső azonosítóval vannak ellátva. Az árak a kijelzéstől függetlenül nettó értékben vannak tárolva.
A szállítólevél adatai a számlához hasonlóan vannak tárolva azszallito és az sz_tetel adatbázisokban. Az azonosítás itt belső kóddal történik, így lehetőség van akár azonos számú beérkező szállítólevelek rögzítésére is
Az általános adatokat a program az adatok adatbázisban tárolja.
A számlaszámot és a példányszámot a gép automatikusan generálja. A program külön tárolja a kiadott legmagasabb számlaszámot így ez a számlafejléc, vagy tétel adatbázisból történő törlésével, módosításával sem befolyásolható. A program hálózatban is használható és fel van készítve egymástól külön lévő, nem összekapcsolt gépeken történő használatra is.
A programmal az utoljára kiadott számla dátumánál régebbi dátumú számlát kiadni nem lehet.
A raktárkészlet csak bizonylat kiadásával módosítható. Ilyen bizonylat lehet
Kézi számla : Kézzel kiadott számla, amelyet csak rögzíteni lehet, sem kinyomtatni, sem másolatot készíteni róla nem lehet, viszont a raktárkészletet módosítja. Az így kiadott számla minden listában szerepel ill. külön listán lekérhetők.
Leltár : Leltárkor meglévő hiányok vagy többletek. A raktárkészletet módosítják. Csak árukartonon szerepel ill. lista kérhető a rögzített készlet módosításról. Számlák törlése
A számlák fizikai törlésére nincs mód. A számla csak stornózással szüntethetõ meg. A stornó számla automatikusan keletkezik az aktuális dátummal és negatív mennyiséggel. A stornó számla automatikusan módosítja a raktárkészletet is.
Másolatok
A programmal a kiadott számlákról és szállítólevelekről készíthetünk másolatot. Nem készíthető másolat a kézzel kiadott számláról. Az egyéb raktármozgásokról (pl. leltár) lista készíthető és szerepel az árú kartonján. A program a kiadott számlamásolatokat sorszámozza (pl. 3. példány), ami a másolaton is megjeleníthető. A programmal csak abban az esetben állítható ki számla, ha a NAV on-line számla rendszerébe regisztrálva.

tartalom jegyzékre

Bevezetés


A program adatai :
Név : Nyírszoftver Számlázó Program.
Készítő : Nyírszoftver Kft. /Adószám : 22930620-1-15/
Verziószám : 11.0
A program a számlázással és raktárkezeléssel kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátására készült. Segítségével elkészíthetők a vállalkozás számlái, szállítólevelei, raktárkimutatásai. Nyomon követhetők a számlák teljesítései, a rendelendő áruk, a rögzített megrendelések teljesítése.
A programmal lehetőség van a teljesen automatikus árképzésre, partnerfüggő kedvezmények kezelésére. Egyszerűen készíthet árlistát, ÁFA listát. A programmal több ártípust is nyilvántarthat.

tartalom jegyzékre

Készlet.ini

A keszlet.ini állományban a következő adatok adhatók meg. Az állomány az adatok/INI szerkesztés menüpontban módosítható. Bármilyen módosítás nem változtat a már kiadott számlákon, illetve a később ezekről lekért másolaton.
FONTOS ! Az egyenlőség jel előtti szövegnek minden esetben pontosan egyezni kell a megadott szöveggel.Eladó adatai:

[ELADÓ] Eladó adatai


Név1=
ir_szám=
város=
közterület=
közter_jelleg=
házszám=
adószám=
banknév=
bankszám=

>egyéni váll. nyilv. szám=
>kisadózó= (I/N) kisadózó jelzése
>alanyi mentes= (I/N)
Az export számlára kerülő eladói adatok, ez eltérhet a belföldi számlára kerülő adatoktól.

[EXPORT ELADÓ] Export számlára kerülő adatok


nev1=
nev2=
adószám=
bankszám=
banknév=
egyéb=
egyéni váll. nyilv. szám=
SWIFT kód=
[BEALLITASOK]

partner csoport= ;(I/N) partnercsoport használata.
Nyomtató= ; A nyomtató típusa, a program tölti ki, de kézzel is módosítható
Mentés= ; másodlagos mentés helye
cikkszám= ; (I/N) a számlán jelenjen meg a cikkszám vagy ne.
ártipus= ; (Bruttó/Nettó) számlázáskor megjelenő összegek tipusa.
másolat jelzése= ; (I/N) A számlán szereplejen-e az eredeti/másolat jelzés
pdf mentés= ;(I/N) a számláról készüljön pdf formátumú mentés vagy ne
adat könyvtár= ; többgépes felhasználás esetén, a könyvtár neve, ahol az adatok találhatóak

[SZAMLA]

fizetési határidő= ; utalás esetén a fizetési határidő napokban megadva
utótag= ; a számlaszában '/' jel utániutótag. YY esetén 2 karakteren, YYYY esetén 4 karakteren az aktuális év jelenik meg. Minden más esetben a beírt szöveg
másolat jelzése= ; (I/N) a számlán az 'eredeti/másolt' jelölés megjelenjen vagy sem.
számla típus= ; (1/2)
nyelv= ; 1- egy nyelvű számla; 2- kétnyelvű számla (csak 2 típusú számla esetén használható.
Példányszám=0 ; Számla készítésekor ennyi példányban nyomtatódik ki a számla

[SZALLITO]

példányszám=0 ; Szállítólevél készítésekor ennyi példányban nyomtatódik ki a bizonylat
anyagbe.pld.=0 ; Anyag bevételezéskor ennyi példányban nyomtatódik ki a bizonylat

[E-MAIL]

smtp cím = ; smtp szerver címe
smtp port = ; kimenő levelek port száma
jelszó = ; smtp szerverhez tartozó jelszó
usernév = ; smtp felhasználó név
e-mail cím = ; feladó e-mail címe
másolat = ; kapjon másolatot a számláról
tárgy = ; az e-mail tárgy mező tartalma
üzenet = ; A levél tartalma. Több sor is lehet speciális adatok: : a vevő neve, : az elkészült számla száma

[LOGO]

logonév= ; a számlán megjelenő kép neve. A képnek JPG formátumúnak kell lenni
start_x= ; a kép vízszintes kezdete %-ban megadva
start_y= ; a kép függőleges kezdete %-ban megadva
méret= ; a kép mérete %-ban megadva. a megadott értékek a papír méretének a százalékai.

[ÜZLET]

üzlet neve= ; üzlet neve a NAV jelentéshez
ügyintéző= ; ügyintéző neve a NAV jelentéshez
telefon= ; ügyintéző telefonszáma a NAV jelentéshez <

[KEREKITES]
utánvét=5
készpénz=5
átutalás=1 ; különböző fizetési módokhoz tartozó kerítés mértéketartalom jegyzékre

Lábléc készítése a számlára

Önnek lehetősége van a számla aljára különböző szövegeket elhelyezni. Itt készíthet helyet a különböző aláírásoknak, vagy itt helyezheti el azokat a szövegeket amelyeket a számlára szeretne írni.
A különböző fizetési módokhoz, illetve különböző betűjelű számlákhoz más-más szöveget készíthet. A szövegeket egy LABLEC.DAT nevű állományba kell elhelyezni. A LABLEC.DAT állományt a programban az adatok/lábléc szerkesztés menüpontban tudja végrehajtani.


Ha a szöveget fizetési módhoz szeretné rendelni, akkor a leírásban egy külön sorban # jel után írja be a fizetési módot, majd a következő sorokba írja le a szöveget aminek a számlán kell szerepelni.
Ha a szöveget a számlaszámban szereplő betűhöz szeretné rendelni a leírásban egy külön sorba ## jel után írja a betűjelet, majd a következő sorba kezdheti a szöveget leírni.
PL.
# készpénz
............ ........................
eladó vevő
# átutalás
............ ........................
eladó vevő
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel.
## M
Az elkészült munkára a törvényben előírt garanciát vállaljuk.
Az előbbi példa szerint a készpénzes számlákra aláírás kerül, míg az utalásos számlára a késedelmi kamatra figyelmeztető szöveg is. Minden olyan számlára aminek a számlaszáma 'M' betűvel kezdődik a garancia szöveg is rákerül.

# Export
............ ........................
eladó vevő

tartalom jegyzékre

Számlázás

A számlák készítését a Bizonylatok/számla menüpont kiválasztásával kezdheti meg.

A menüpont kiválasztása után a következő adatokat látja a képernyőn


Első lépésben a partner kell kiválasztani. Amennyiben a partner adatai még nincsenek rögzítve, nyomja meg az INSERT gombot. És lehetősége lesz új partner rögzíteni. A rögzítés pontos menete a partnerrögzítés leírásban szerepel.
Amennyiben egy partner számára szeretne számlát készítení , vagy kattintson kétszer a partner nevére vagy jelölje ki a partnert és kattintson a tovább feliratra.
Ha több partner számára szeretne ugyanolyan számlát készíteni, jelölje ki az összes partnert és kattintson a tovább feliratra.
A partner keresésben többféle sorrendben rendezhati a partnerek adatait, a pontos leírása a partnerkeresés leírásban szerepel.
Lehetősége van a már rögzített partner adatok módosítására is. Ha szeretné a partner adtait módosítani, kattintson kétszer a partner adatait tartalmazó ablakra.
A megjegyzés rovatba, bármilyen megjegyzést írhat. Amennyiben gyakran használt, vagy hosszú megjegyzéseket használ, érdemes a megjegyzéseket tárolni. A tárolt megjegyzések közül a megjegyzés ablakra kétszer kattintva választhat.


A képernyő jobb oldalán a számlázáshoz szükséges egyéb adatokat kell értelemszerűen megadni.
A számlaszámhoz, csak a számlatömb nevét kell beírni, ami 'A'-'Z'-ig lehetséges vagy üresen hagyható.
Amennyiben számlatömböt használ, a számlaszám a számlatömb nevével fog kezdődni, számlatömb nélkül a számlaszám nem fog megkülönböztető betűjelzést használni.
A számlaszámot a program automatikusan generálja a számla rögzítésekor, kézzel történő módosítására semmilyen lehetőség nincs.
Az itt beírt kedvezmény, a számla teljes tartalmára értendő. A folytatásban lehetősége lest egyes árukra külön-külön is kedvezményt adni. Amennyiben a partner adatai között állandó kedvezményt jelölt be , itt automatikusan meg fog jelenni.
A továbblépés után a számlára kerülő árukat kell kiválasztani.


A képernyőn folyamatosan látja az eddig kiválasztott tételeket és fizetendő végösszeget (kerekítés nélkül) is.
Új tétel rögzítésénél a tétel megnevezését kiegészítheti ill. módosíthatja. Az itt végrehajtott módosítás csak erre a számlára érvényes, a tétel tárolt adatait nem módosítja.


A rögzít gomb megnyomásával a kijelölt áru a számlára kerül. Amennyiben a vissza gombot választja a program tétel rögzítése nélkül folytatódik.
Amennyiben az áru adatai még nincsenek rögzítve, az áruk területén az INSERT gomb megnyomásával lehetősége van számlázás közben is új árut rögzíteni.
Amennyiben rögzítette a tételt, további tételeket rögzíthet, vagy a már rögzített tételek közül törölhet.


A rögzít gomb megnyomásával rögzítheti a számlát, vagy a ez eldob gombbal rögzítés nélkül kilephet a számlázásból. A számla az INI állományban megadott példányban automatikusan kinyomtatódik. További másolatot az Egyéb műveletek/számlamásolat menüpontban készíthet.
Lehetősége van ismétlődő számlák rögzítésére is. Ezek a számlák a megadott időnként automatikusan elkészülnek.
Bővebb leírást az ismétlődő számlák címszó alatt talál.

tartalom jegyzékre

Partner adatainak módosítása

A partnerek adatait az adatok/partnerek menüpontban rögzítheti.


Az Új ikonra kattintva, egy adatok nélküli új partner fog kapni. Az adatok kitöltése vagy módosítása után a Módosításra kattintva rögzíti az adatokat.
A megjegyzés adathoz rögzíthet olyan megjegyzéseket, amik nem kerülnek a számlára, illetve bejölheti a megjegyzés a számlára pipát. Ebben az esetben az itt megadott megjegyzés automatikusa rákerül a számla megjegyzés sorára. A számlán a megjegyzés módosítható, az ott elvégzett módosítás nem változtatja meg a személyi adatoknál beírt megjegyzést.
Amennyiben a kedvezmény minden árura pipát bejelöli, számlázáskor automatikusan átkerül a kedvezmény és a program a kedvezmény mértékével csökkenteni fogja az árat. A kedvezmény számlázás közben módosítható és a mértéke a számlán is megjelenik.
Másik lehetőség a kedvezmény adásra, amikor csal bizonyos árucsoportra ad kedvezményt. Itt az az árucsoportot és a kedvezmény mértékét kell beírni. Ebben az esetben a számlán a csökkentett ár jelenik meg, és nem kerül külön feltüntetésre a kedvezmény összege.
Az érvényes fizetési módokban bejelölheti azokat a fizetési módokat, amelyek a partner számára kiválaszthatók. Számlázáskor csak az itt megjelölt fizetési módok közül választhat.
Az árbevétel számlaszáma csak speciális feladatot lát el, csak automatikus könyvelés esetén kell kitölteni.
Amennyiben a partner az ÁFA törvény területi hatályán kívül esik, jelölje be, és számlázáskor a partner számára minden áru, a bejelölt ÁFA kulcstól függetlenül, ÁFA nélkül számlázódik.
A csoport megadása lehetővé teszi a partnerek különböző csoportokba rendezését. Számlázáskor lehetőség van arra, hogy az egy csoportba tartozó partnerek adatai egymás mellett jelenjenek meg.
A törlés gombbál törölheti a nyilvántartásból a partner. A partner törlése, vagy az adatainak módósítása nem változtat a partner számára már kiadott számlán.

tartalom jegyzékre

Csoportos számla készítése

A programban lehetőség van csoportos számlák készítésére. Abban az esetben használhatja a csoportos számlat, amennyiben több partnernek kell ugyanolyan számlát elkészítenie.
A csoportos számla készítéséhez először ki kell jelölnie azokat a partnereket, akik a számára a számlát el kell készíteni. A csoport összeállításának segítésére a part adatoknál megadhatja hogy melyik csoportba tartózik.
Számlázás közben a partner adatoknál a fejlécben a csoport szövegre kattintva, az egy csoportba tartozó partnereket a program egymás mellé rendeli.
Ez a funkció csak abban az esetben működik, ha az INI állományban a „partner csoport=” értéke „I”-re van állítva.


A csoport összeállításához nyomja le CTRL gombot, majd jelölje ki azokat a partnereket, akik számára a számlát szeretné elkészíteni.
A csoport összeállítása után a tovább gombra kattintva folytathatja a számla elkészítését.
Befejezéskor a program az összes kijelölt partner számáraelkészíti a számlát.

tartalom jegyzékre

Ismétlődő számla készítése

A programban lehetőség van ismétlődő számlák készítésére. Abban az esetben használhatja az ismétlődő számlat, amennyiben ugyanannak a partnernek rendszeres időközönként ugyanolyan számlát kell készítenie.
Az ismétlődő számlákhoz az első számlát (minta) normál módon el kell készítenie.


A képernyőn meg kell keresni a „minta számlát” , majd megadni a számlakészítés gyakoriságát.
A korábban már rögzített ismétlődő számlák a „ismétlődő számlák” ablakban jelennek meg.
Az ismétlődés gyakorisága megadható hetekben vagy hónapokban. A hetek pipát bejelölve megadhatja hány hetenként kell a számlát elkészíteni. A számlát minden esetben a megadott hét leteltekor, ugyanazon a napon jelzi a program. A hetek száma 1 és 52 között változhat.
Az ismétlődés gyakorisága megadható hónapokban is. Az eltérés mindössze annyi, hogy a különböző napok száma miatt a figyelmeztetés elcsúszhat az eredeti naptól. Pl. amennyiben 31-t ad meg a számlakészítés dátumának, és a következő esedékes hónapban csak 30 nap van, a program 30-án figyelmeztet a számla készítésére. Ezt követően már 30.-tól számolja az következő esedékességet.
A következő számla dátuma a képernyőn látható, és bármikor módosítható.
Esedékes számla esetén a program indításakor kap egy figyelmeztetést, és ugyanitt el is készítheti a számlát.


Amennyiben az igen mellett dönt, a számla elkészül az esedékesség dátuma a megadott napokkal nő.
Amennyiben nem kéri a számla elkészítését, a program a következő indításkor újra figyelmeztetni fogja.
Ha egy számlát szeretne kihagyni, az ismétlődő számlák menüpontban jelölje ki a mintát, majd kattintson a kihagy gombra. A program a dátumot a következő esedékességi napra módosítja. Természetesen kézzel bármilyen időpontot megjelölhet.

tartalom jegyzékre

Számlák stornózása

Tévesen kiadott számlák törlésére nincs mód. A hibás számlát egy stornó számlával érvénytelenítheti.
A stornós számlán az eredeti számlán szereplő mennyiségek -1 el szorozva szerepelnek. A két számla összege így 0 lesz.
A stornó számla készítése a bizonylatok/stornó menüpontban lehetséges. Első lépésben keresse meg a stornózni kívánt számlát. A keresési lehetőségek bővebb leírása a számlák keresése részben található.
A számla kiválasztása a számlaszámra történő dupla kattintással lehetséges.


A képernyőn megjelenő adatok, tájékoztató jellegűek, a stornózás dátumát kivéve, nem módosíthatóak.
A számla törlésére kattintva a stornó számla elkészül.
A véletlen törlések elkerülésének érdekében a törlés kérését meg kell erősítenie.


A stornózás ténye az eredeti és a stornó számla megjegyzés sorába is rögzítésre kerül.
A stornózásban résztvevő számlák a továbbiakban nem módosíthatóak(módosítás,stornó).

tartalom jegyzékre

Módosító számla

Kiadott számla módosítására a bizonylatok/módosító számla menüpontban van lehetőség.
A módosító számla, ellentétben a stornóval, az eredeti számlát nem érvényteleníti. A két számla együttesen lesz érvényes.


A számla kijelölése után megjelennek a számla adati.
Az eladó adataim, a vevő adatait úgy módosíthatja hogy kétszer rákattint a vevő ill, eladó adatait tartalmazó területre. Ekkor a kiválasztott adat módosítására van lehetősége. Az adat módosítása után visszakerül újra erre a képernyőre és az adat helyén a módosított adat jelenik meg. Az így elvégzett módosítás a vevő ill. eladó adatainak módosítását is jelenti, a továbbiakban a program a módosított adatokat fogja használni.
A megjegyzést is a területre való kétszeri kattintással módosíthatja, azonban ez a módosítás csak az aktuális számlára lesz érvényes.
A tétetlek módosításához kattintson a tétel első sorában található Eredeti feliratra.
Ekkor egy új sort kap, tétel adataival az első oszlopban a módosított felirattal.


Ebben a sorban végezheti el a módosításokat.
Amennyiben mégsem szeretni a módosítást megtartani, kattintson a megfelelő sorban a módosított feliratra és eltűnik a módosítás.
A módosító számla készítésére kattintva a módosító számla elkészül.
A program figyeli a módosított adatokat , és a számlán a helyes adatok feltüntetése mellet szöveggel is jelzi mely adatok lettek módosítva.

tartalom jegyzékre

Kedvezmények

A programban több módon adhatunk kedvezményeket.
Számlázás közben bármelyik tétel árából adhatunk kedvezményt, ha a tétel kiválasztásakor beírjuk a kedvezmény százalékos értékét, vagy módosítjuk az áru árát. Szót. Az így megadott kedvezmény a számlán nem kerül külön feltüntetésre.
A partner adatainál lehetőség van a partner számára állandó kedvezményt adni a tétélekből. Amennyiben ott beállított értéket, számlázáskor a tételeknél automatikusan meg fog jelenni. Számlázás közben a kedvezmény módosítható.
Lehetőség van a teljes számlára kedvezményt adni. Ha számlázás közben, a fejléc adatoknál, beírja kedvezmény, akkor a kedvezmény a teljes számlára érvényes lesz és a számlán külön sorban feltüntetésre kerül.
Ilyen kedvezményt is lehetősége van a partner adatainál beállítani. Az adni kívánt kedvezmény mértékét, a kedvezmény minden árura adatnál írhatja be. A partner kiválasztásakor a kedvezmény automatikusan beszámításra kerül. Természetesen ez a kedvezmény is változtatható számlázás közben.
Több kedvezmény adásakor a megadott kedvezmények összeadódnak.
Számlázás közben amennyiben az eladási árat változtatja, a kedvezmény nélküli egységárat kell beírni. A program a beírt értéket a kedvezménnyel csökkenti.

tartalom jegyzékre

Előfordulhat hogy számla kiadásakor nincs lehetősége a számlát számítógéppel elkészíteni, és egy számlatömbből készíti el a számlát. Ezeket a számlákat is rögzíteni kell a számítógépen, mert csak így mutatják az elkészült listák a valódi adatokat és a raktárkészlet is csak ebben az esetben tartalmazza a valós adatokat. Ezeket a számlákat ugyanúgy kell rögzíteni mint a normál számlát, azzal az eltéréssel hogy a számlaszám előtti jelnek a '/' jelet kell beírni. Az így rögzített számlák minden listában szerepelni fognak, módosítják a raktárkészletet, azonban nem nyomtathatók ki.

tartalom jegyzékre

Előfordulhat hogy számla kiadásakor nincs lehetősége a számlát számítógéppel elkészíteni, és egy számlatömbből készíti el a számlát. Ezeket a számlákat is rögzíteni kell a számítógépen, mert csak így mutatják az elkészült listák a valódi adatokat és a raktárkészlet is csak ebben az esetben tartalmazza a valós adatokat. Ezeket a számlákat ugyanúgy kell rögzíteni mint a normál számlát, azzal az eltéréssel hogy a számlaszám előtti jelnek a '/' jelet kell beírni. Az így rögzített számlák minden listában szerepelni fognak, módosítják a raktárkészletet, azonban nem nyomtathatók ki.

tartalom jegyzékre

Anyag bevételezés

A számlával vagy szállítólevéllel beérkező anyagokat a raktárműveletek/anyagbevétel menüpontban rögzítheti. Az anyagbevétel folyamata nagyban hasonlít a számlázáshoz folyamatához.
Először a partnert kell kiválasztania.


A következő lépés itt is a tételek kiválasztása és a megfelelő adatok megadása


Ebben a menüpontban a raktárba érkező árukat rögzítheti. A szállítólevelen először a partnert kell kiválasztani (keresési lehetőségek leírása a partner választás leírásánál). A partnert kiválasztása után, szállítólevél készítése közben, a partner adatait az ALT+P billentyűk lenyomásával módosíthatja. A partner kiválasztása után a fejléc adatait kell kitölteni. Ha a fizetési módnak nem a készpénzt választja, a program a szállítólevelet a teljesítendők közé teszi. Mindaddig a teljesítendők között marad amíg a karbantartás menüpontban a
Teljesítendők között nem jelzi hogy az áru ki van fizetve. A tételeket az áruválasztásban leírtak szerint választhatja ki. Ha nem kíván több tételt rögzíteni az ESC gomb megnyomása után dönthet arról hogy a szállítólevelet kívánja-e rögzíteni. Ha a szállítólevél rögzítése mellett dönt, a raktárkészletben megjelenik az áru.
A tételek megadása után a rögzítéssel az áru a raktárba kerül. A bevételezés az áru adatai között a készleten kívül a beszerzési árat és a szállítót is módosítja.

tartalom jegyzékre

Szállítólevelen kiszállított áruk számlázása

A szállítólevélen kiszállított áruk számlázását az egyéb műveletek/száll.lev. számlázás menüpontban végezheti el.


A számlázni kívánt szállítólevél kiválasztása után a számlára újabb tételeket rögzíthet, vagy a szállítólevél tételei közül törölheti a feleslegeseket.


A szállítólevél számlázása után, a szállítólevélről nem készíthető további számla.

tartalom jegyzékre

Anyagkiadás

A ráktárból az áruk számla készítéssel vagy kimenő szállítólevél készítésével kerülhetnek ki.
A kimenő szállítólevél készítése teljes mértékben megegyezik a számla készítéséve. Az eltérés csupán annyi, hogy a szállítólevél nem számlaszámot, hanem szállítólevél számot kap. Természetesen a szükségtelen adatok (pl. fizetési határidő stb) nem kerülnek rögzítésre.


Az elkészült szállítólevélről az egyéb műveletek/szállítólevél másolat menüpontban később másolatot készíthet, vagy az egyéb műveletek/száll. Lev. Számlázás számlát készíthet.
Az elkészített szállítólevelek listáját a listák/szállítólev.lista menüpontban nézheti meg.

tartalom jegyzékre

Árukarton készítés

Árukartont a raktárműveletek/árukarton menüpontban készíthet.
Az árukarton tartalmazza a nyitó készletet, a forgalmat és a zárókészletet.
Az árukarton minden esetben a rögzített számlák, szállítólevelek és leltározási adatok alapján újraszámolódik.


Amennyiben valamilyen hiba folytán eltérést találna az újraszámított és a nyilvántartott mennyiségek között, minden esetben az árukartonon szereplő a helyes. A nyilvántartott mennyiséget a raktárkészlet újraszámításával javíthatja. Az újraszánításnál minden áru mennyiség újra számításra kerül.

tartalom jegyzékre

Raktárkészlet újraszámítás

Az árukarton készítésekor a raktáron lévő mennyiség minden esetben újraszámolódik. Amennyiben észrevenni hogy az újraszámított értek nem egyezik meg a nyilvántartott értékkel, a raktárműveletek/raktárkészlet újraszámítása menüpontban az összes áru mennyiséget újraszámoltathatja.
A nyilvántartott mennyiségnél hiba általában áramszünet, vagy a program futásának valamilyen okból
történő hibás megszakadása okozhatja.


A ráktárkészlet újraszámítása a nyitóegyenlegek és rögzített számlák, szállítólevelek és leltári adatok alapján történik.

tartalom jegyzékre

Leltár készítése

A leltározás két lépésben történik.
Mennyiségek rögzítése
Első lépésként rögzíteni kell a raktáron lévő mennyiségeket. A már rögzített árukat a kék program a listában zöld színezéssel jelzi. A beírt adat bármikor módosítható. A már leltár mennyiséget úgy lehet törölni, hogy az aktuális raktárkészletet üresen hagyva, megnyomja a raktármennyiség rögzítése gombot. Ezzel törölte a rögzített mennyiséget.
A raktárkészlet beírása megszakítható és később folytatható. Ez a művelet semmilyen adaton nem hoz létre változást.


Leltár elkészítése
Amennyiben a leltározni kívánt összes adat rögzítve van, elkészítheti a leltárt. A leltár elkészítéséhez állítsa be a leltározáshoz tartozó dátumot, majd nyomja meg a leltár elkészítése gombot.
A program végig megy az összes árun, és ahol leltározott mennyiség van megadva, és az nem egyezik a raktárkészlettel, módosítja a mennyiséget. A módosításokról szállítólevelet készít és törli a törli a beírt leltározási adatokat. A továbbiakban a program az új raktárkészlettel dolgozik és szükség esetén a leltározás újra megismételhető.

tartalom jegyzékre

Számlák listája

A listák/számlák listája menüpont készíthetők el a különböző listák a kiadott számlákról.
A listában szereplést különböző feltételekhez, illetve ezek kombinációjához kötheti.
Ilyen feltételek lehetnek: A feltételeket bármilyen kombinációban használhatja. Bekapcsolni/kikapcsolni a jelölő négyzetre kattintva lehet. A bekapcsolt állapotot a jelölő négyzetben megjelenő 'pipa' jelzi.tartalom jegyzékre

Szállítólevelek listája

A listák/szállítólev. lista menüpontban készíthetők el a különböző listák a kiállított szállítólevelekről, kiadott árajánlatokról illetve bekérő számlákról.
A listában szereplést különböző feltételekhez, illetve ezek kombinációjához kötheti.
Ilyen feltételek lehetnek: A feltételeket bármilyen kombinációban használhatja. Bekapcsolni/kikapcsolni a jelölő négyzetre kattintva lehet. A bekapcsolt állapotot a jelölő négyzetben megjelenő 'pipa' jelzi.tartalom jegyzékre

NAV jelentések

adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben előírt „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” nevű lista a számlák listák/számlák listája menüpontban készíthető el.
Az XML lista elkészítéséhez a kezdő dátum, vég dátum illetve a kezdő és végsorszám megadása kötelező.
Jelölje be az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás jelölő négyzetet.
A lista készítésre kattintva a lista elkészül. Az elkészült lista megjelenik a képernyőn illetve a „NAV_LISTA.XML” nevű állományban tárolódik.PTGSZLA
A menüpont bejelölésével az ANYK program számára készítheti el az import állományt.
Az importálható állomány PTGSZLA.IMP néven megtalálható a program könyvtárában.tartalom jegyzékre

ÁFA listák készítése

Az listák/áfa lista menüpontban készítheti el a különböző áfa listákat.
A listában szereplést különböző feltételekhez, illetve ezek kombinációjához kötheti.
Ilyen feltételek lehetnek: Lehetőség van az elkészült listában összesítésekre is. Az összesítést kérheti havonta, partnerenként vagy ÁFA típusonként. A lista készíthető képernyőre vagy nyomtatóra.tartalom jegyzékre

Forgalom listák készítése

Az árumozgásokról a listák/forgalom lista menüpontban készíthet listákat.
A listában szereplést különböző feltételekhez, illetve ezek kombinációjához kötheti.
Ilyen feltételek lehetnek: Lehetőség van az elkészült listában összesítésekre is. Az összesítést kérheti havonta, partnerenként vagy ár típusonként. A lista készíthető képernyőre vagy nyomtatóra.tartalom jegyzékre

Számlák teljesítése

Ha Ön utalással fizetendő számlát adott ki, a program figyelemmel kíséri a számla teljesítését, ill. annak elmaradását. Ha egy számlát teljesítettek, válassza ki a Egyéb művelete/Teljesítés menüpontot. A menüpontban megjelenik azoknak a számláknak amelyek még nincsenek teljesítve.
A teljesítettként jelölöni kívánt számlára kattintson kétszer. Ekkor a a számlák listája alatt, a számla adatai kitöltődnek. A teljesítés azonosításához szükséges adatokat kitöltve a teljesítés gombra kattintva bejölölheti a számla teljesítését.
A teljesítetlen számlákat tartalmazó listából, a számla eltűnik.

tartalom jegyzékre

Másolat készítése

Számlamásolatot az Egyéb műveletek/ a Számlamásolat menüpontban kérhet. A megjelenő ablakban válassza ki a számlát amelyről másolatot szeretne kérni. A számla keresés leírásba leírtak szerint, több adat alapján, történhet. A másolatot kérheti képernyőre, nyomtatóra vagy elküldheti emailben.
Amennyiben az INI állományban ki van töltve az e-mail küldéshez szükséges adatokkal, és a partner adatai között is meg van adva az email cím, a másolat e-mailen keresztül is elküldhető.
Lehetőség van a gmail smtp szervert is hasznalni. A szerver használatához a Gmail rendszerben be kell kapcsolni a kétlépcsős azonosítást és azon belül az alkalmazás jelszavak menüpontban Emailalkalmazások között egy egyéni nevű jelszót generálni.

A gmail szerver esetén a következő adatokat kell beírni:
Smtp szerver : smtp.gmail.com
Smpt port : 587
Felhasználó név : gmail e-mail cím
Jelszó : gmail által generált jelszó.

Nyomtatóra kért másolat esetén a program automatikusan növeli a példányszámot.
Szállítólevél másolat menüpontban nem csak szállítólevelekről, hanem a kiadott bekérő számlákról illetve árajánlatokról is kérhet másolatot.
A másolat elkészítésének menete, megegyezik a számlamásolat készítésével.tartalom jegyzékre

Árajánlat kezelése

Az ügyfelei számára a Bizonylatok/árajánlat menüpontban készíthet árajánlatot. a Árajánlat menüpontban árajánlatot készíthet. Az árajánlat készítésének lépései megegyeznek a számlázás lépéseivel.
Az árajánlat készítése semmilyen raktármozgással nem jár, a raktárkészletet nem módosítja.
Az árajánlatokról a szállítólevelek listái menüpontban kérhet listákat.
Lehetősége van a kiadott árajánlat számlázására is. Ehhez az egyéb műveletek/árajánlat számlázása menüpontot kell választania.

tartalom jegyzékre

Bekérő számla kezelése

Az ügyfelei számára a Bizonylatok/díjbekérő menüpontban készíthet díjbekérő számlát. A díjbekérő számla készítésének lépései megegyeznek a számlázás lépéseivel.
Az díjbekérő számla készítése semmilyen raktármozgással nem jár, a raktárkészletet nem módosítja.
Az díjbekérő számlákról a szállítólevelek listái menüpontban kérhet listákat.
Lehetősége van a kiadott díjbekérő számla számlázására is. Ehhez az egyéb műveletek/bekérő számlázás menüpontot kell választania.
Egy díjbekérő csak egyszer számlázható, számlázás után a bekérő számlázás listából a már leszámlázott díjbekérő eltűnik.

tartalom jegyzékre

Évzárás

Év elején szüksége lehet az előző év adatainak a törlésére. Az évzárás menüpontban a feleslegessé vált adatokat törölheti. A törlésnél lehetősége van, az előző évi adatok teljes törlésére illetve csak a kifizetett számlák és számlázott szállítólevelek törlésére.
FIGYELEM ! Az adatok törlésekor fizikailag törlődnek ezért a törlés előtte minden esetben az adatokról mentést készíteni (Adatok/adatok mentése).
Másik hibalehetőség ha nem év végén zár évet. A program évzárás után 1-töl újra kezdi a sorszámokat és így ugyanolyan számlaszám alatt két különböző számlát készít. Amennyiben mindenképpen év közben kell évet zárnia, szükséges a számlaszám utótagjának megváltoztatása (Adatok/INI szerkesztés). Ezzel elkerülheti a számlaszám duplázását.
Évzáráskor a forgalom törlődik az aktuális raktárkészlet a továbbiakban nyitókészletként fog szerepelni.tartalom jegyzékre

Adatmentés

Lehetősége van az Adatok/adatok mentése menüpontok az adatok tömörített mentésére. Az adatok tömörítéséhez rar.exe program szükséges.
A mentett adatok a Ini állományban megadott könyvtárba kerülnek. Amennyiben itt nincs mentési útvonal megadva, a program az indítási könyvtárból nyíló mentés alkönyvtárba teszi az elkészült mentést.
A tömörített állomány neve tartalmazza a mentés dátumát. A mentés visszaállítása programból nem lehetséges, mivel véletlen indítása esetén a felülírna az aktuális adatokat, amí adatvesztést jelenteni.
A visszaállítás csak külső parancs segítségével a, a tömörített állomány kicsomagolásával lehetséges. Az adtok visszaállításához a programot be kell zárnia, mivel az adatok csak így írhatóak felül.
Az adatmentés másik módja, az elkészült számlák pdf formában történő tárolása. Ezt a funkció az INI állomány módosításával tudja aktiválni. Amennyiben be van kapcsolva ez a funkció, a program minden elkészített számláról másolatot készít a mentes könyvtárba, pdf formátumban. Az így elkészített másolat a program nélkül is megtekinthető, kinyomtatható.

tartalom jegyzékre

Partner adatainak módosítása

A partnerek adatait az adatok/partnerek menüpontban rögzítheti.


Az Új ikonra kattintva, egy adatok nélküli új partner fog kapni. Az adatok kitöltése vagy módosítása után a Módosításra kattintva rögzíti az adatokat.
A megjegyzés adathoz rögzíthet olyan megjegyzéseket, amik nem kerülnek a számlára, illetve bejölheti a megjegyzés a számlára pipát. Ebben az esetben az itt megadott megjegyzés automatikusa rákerül a számla megjegyzés sorára. A számlán a megjegyzés módosítható, az ott elvégzett módosítás nem változtatja meg a személyi adatoknál beírt megjegyzést.
Amennyiben a kedvezmény minden árura pipát bejelöli, számlázáskor automatikusan átkerül a kedvezmény és a program a kedvezmény mértékével csökkenteni fogja az árat. A kedvezmény számlázás közben módosítható és a mértéke a számlán is megjelenik.
Másik lehetőség a kedvezmény adásra, amikor csal bizonyos árucsoportra ad kedvezményt. Itt az az árucsoportot és a kedvezmény mértékét kell beírni. Ebben az esetben a számlán a csökkentett ár jelenik meg, és nem kerül külön feltüntetésre a kedvezmény összege.
Az érvényes fizetési módokban bejelölheti azokat a fizetési módokat, amelyek a partner számára kiválaszthatók. Számlázáskor csak az itt megjelölt fizetési módok közül választhat.
Az árbevétel számlaszáma csak speciális feladatot lát el, csak automatikus könyvelés esetén kell kitölteni.
Amennyiben a partner az ÁFA törvény területi hatályán kívül esik, jelölje be, és számlázáskor a partner számára minden áru, a bejelölt ÁFA kulcstól függetlenül, ÁFA nélkül számlázódik.
A csoport megadása lehetővé teszi a partnerek különböző csoportokba rendezését. Számlázáskor lehetőség van arra, hogy az egy csoportba tartozó partnerek adatai egymás mellett jelenjenek meg.
A törlés gombbál törölheti a nyilvántartásból a partner. A partner törlése, vagy az adatainak módósítása nem változtat a partner számára már kiadott számlán.

tartalom jegyzékre

Áruk adatainak módosítása

Az áruk adatait a adatok/ áruk adai menüpontban rögzítheti illetve módosíthatja.


A megadható adatok a következőek:
Az Áru megnevezéséhez az áru nevét.
Az áru kódjához a felhasználó által kialakított kódot /lásd kódok kialakítása és használata/.
A Vonalkód az áru vonalkódja adhat meg.
A cikkszám az áru cikkszámát tartalmazza. A cikkszám kijelzése a számlán kikapcsolható, de ebben az esetben is működik a keresési lehetőség cikkszám alapján
A KSH kód /szám-hoz a KSH besoroláskódját /Pl. VTSZ,SZJ/ és számát kell beírni.
A mennyiségi egységhez az áru mennyiségi egységét kell beírni.
Beszerzési árhoz az utolsó beszerzési ár kerül.
A minimális készlethez azt a mennyiséget írja be amelynél a program figyelmeztesse Önt az áru rendelésére.
Szállítóként a partner adatait írja, ahonnan az árut leggyakrabban beszerzi.
Árbevétel számlaszáma és a Vevő számlaszáma csak automatikus könyvelés esetén szükséges.
Áru törlése : Amennyiben az árut törölni kívánja, az áru megnevezését kell kitörölni. Csak azok az áruk törölhetők amelyekből nincs raktárkészlet.
Árucsoport kezelése: A programban árucsoportokat hozhat létre. Tartozhatnak egy csoportba pl. azok az áruk amelyek helyettesíthetőek egymással, vagy akár az egy eszközhöz tartozó alkatrészek.
A program a közös csoportba tartozást zöld színnel jelzi. Számlázás közben lehetősége van az azonos csoportba tartozó árukat egymás mellé rendezni.
Árucsoport kezelése:
Amennyiben az áru nem tartozik még egy csoportba sem, jelölje ki az árut és azt az árut amivel közös csoportba szeretné rendezni, majd kattintson az árucsoport ikonra. Ha a társított áru már valamelyik csoporthoz tartozott, az új áru, a többi áru mellé, a csoportba kerül.
Amennyiben egyik áru sem tartozott még csoportba, új csoport jön létre a kijelölt árukból. Egy lépésben nem csak 2 két árut rendelhet csoportba, hanem többet is kijelölhet.
Amennyiben a csoportból szeretne egy árut kivenni, jelölje ki az árut és kattintson az árucsoport ikonra. A program megerősítést kell a csoportba tartozás megszüntetésére. Amennyiben jóváhagyja, az áru törlődik a csoportból.tartalom jegyzékre

Megjegyzések

Amennyiben gyakran előforduló, hosszú megjegyzéseket használ számlázás közben, lehetősége van ezeket a megjegyzéseket rögzíteni.
Új megjegyzés készítéséhez nyomja meg a hozzáad gombot. Ekkor a bal ablakban megjelenik egy új sor (csillaggal jelölve). Ide írja be a megjegyzés elnevezését, a jobb oldali területbe pedig a megjegyzést.
A beírt megjegyzést a mentés gombra kattintva tudja rögzíteni.
A törléshez jelölje ki a törölni kívánt megjegyzést, majd kattintson atörlés gombra.
Az elkészült megjegyzéseket számlázás, szállítólevél, bekérő számla és árajánlat közben tudja használni.
Az egérrel menjen a megjegyzés terület fölé, majd kattintson kétszer az egérrel. Ekkor megjelennek a megjegyzések nevei. Vagy kattintson kétszer a beszúrni kívánt megjegyzésre, vagy, amennyiben mégsem kívánja használni, nyomja meg a billentyűn az ESC gombot.

tartalom jegyzékre

Nyomtatók módosítása


A karbantartás/Nyomtatók menüpontban a megszokott módon kiválaszthatja a nyomtatót, amelyre az adatok, listák nyomtatását szeretné.
A nyomtató kiválasztása automatikusan módosítja az INI állományt is.tartalom jegyzékre

Kódok kialakítása és használata

Ön a raktáron lévő áruit különböző tulajdonságaik alapján csoportosíthatja. A csoportokat Ön alakíthatja ki, egyetlen megkötés mellett. Az olyan áruk kódjának 0-val kell kezdődni, amelyeknél a programnak nem kell a raktárkészletet figyelni. Lehetőség van az első három számjegyig a csoportoknak nevet adni.
Egy példa a csoportok kialakítására :
Ön számítógép és irodagépeket forgalmaz.
100 -val kezdődő áruk különböző írógépek
101 -el kezdődő áruk különböző faxok
102 -vel kezdődő áruk különböző számítógépek
103 -al kezdődő áruk különböző papírok
Ha ön az áruit különböző polcokon tárolja, a kód következő része tartalmazhatja a polc számát. /Pl. az 1. polcon tartja az írógépet és a faxok, a 2 polcon a számítógépeket és a papírokat. A kód folytatása a következő lesz. /Első három szám már adott '!' jellel helyettesítve /:
!!!01 első polcon lévő árunál
!!!02 második polcon lévő árunál
Ha Ön szeretné beszállítónként is a listákat, a kód további része azonosíthatja a beszállítókat./Első öt szám már adott '!' jellel helyettesítve /:
!!!!!001 első beszállító
!!!!!002 második beszállító
!!!!!003 harmadik beszállító
Ezzel meghatározta a kódcsoportokat. Amikor egy új áru érkezik az áruk adatainál az áru kódjának a megfelelő kódot írja be.
Pl. Ha papír érkezik a második beszállítótól és az első polcra teszi, akkor az
áru kódja '10301002'
Ezek után a listákban is lehetőség van az így kialakított csoportok lekérdezésére. /Pl. Ha szeretné a második beszállító forgalmát lekérdezni, akkor a listában szereplés feltétele a '?????002' lesz. Minden olyan áru szerepelni fog a listában amelynél a kódban a 6 számjegytől a '002' szerepel. A kérdőjelek helyen bármilyen szám szerepelhet. Ha pl. a harmadik beszállítótól érkező papírokra kíváncsi, a listában szereplés feltétele a '103??003' lesz. A karbantartás menüpontban a csoportok kiválasztásával a az első három számjegyig a csoportoknak nevet is adhat. Ha az utolsó sorban lévő ' Uj csoport ' -ot választja, új csoportnevet rögzíthet. Ha már meglévőt választ ki a csoport megnevezését módosíthatja.

tartalom jegyzékre

Hálózati működés

A program 2 módon képes hálózati üzemmódra:
1: Csatlakoztassa a programot és adatokat tartalmazó könyvtárat hálózati meghajtóként. Ekkor a számítógépén egy új betűjellel megjelenik a szükséges könyvtár, amiből a program már működtethető.
Ebben az esetben a minden elindított helyről a program azonos beállításokkal fog működni. Szükség esetén az INI állományból töröljük ki a nyomtató beállítást, így a program minden gépen az alapértelmezett nyomtatóra fog nyomtatni.
2: A program adatait másoljuk fel egy központi gépre (szerver). Minden gépen amelyen használni szeretnénk a programot, hozzunk létre egy könyvtárat és másoljuk be a KESZLET.EXE és a KESZLET.INI állományokat. Indítsuk el a készlet programot, majd az ini állományban adjuk meg az adatokat tartalmazó könyvtár elérési útját.
Ebben az esetben minden gépen külön a INI állomány van, és az itt beállított értékek eltérőek lehetnek.

tartalom jegyzékre

NAV online jelentés beállítása.

A NAV online jelentés beállítását a Nav oldalán történő regisztrációval kell kezdenie.
A regisztráció után egy technikai felhasználót kell létrehoznia. Ez a számlázó program.

A technikai felhasználó következő adataira lesz szüksége a programnak:
A számlázó programot elindítva a következő módon rögzítheti ezeket az adatokat.
1, Az egyéb menüpontban az on-line programot indítsa el.
Az első indításkor a következő kép jelenik meg:Ekkor egy jelszót adhat meg, ami az adatok rögzítéséhez, módosításához szükséges. Amegadott jelszó csak az adatok módosításához szükséges, teljesen független a Nav adatoktól.
Amennyiben megadta a jelszót az ablak bezáródik. A menüpontot újra elindítva (és a továbbiakban) a következő ablak jelenik meg:


Az első sorban a korábban megadott módosításhoz szükséges jelszót, a többi adatokhoz a NAV regisztrációnál kapott adatokat kell beírni.
Az AFA értékhez azt az összeget kell beírni, amely ÁFA értéktől a program jelentse a számlát az on-line rendszerbe. Amennyiben nem ír be adatot a program a kötelező 100000 Ft-ot veszi figyelembe.
0 Ft esetén a rendszer minden számlát jelenteni fog.
A rögzít gombot megnyomva, a program a megadott adatokkal megpróbál kapcsolatot teremteni a NAV rendszerrel.
Amennyiben a kapcsolatteremtés sikerül, az adatokat rögzíti a program.
A menüpontot újra elindítva az adatok nem jelennek meg (biztonsági okokból), a módosításhoz minden adatot újra meg kell adnia.
On-line jelentés működése.
Amennyiben olyan számlát állít ki, amelyet a programnak on-line jelenteni kell, a számla rögzítésekor (nyomtatástól függetlenül) a rendszer automatikusan megpróbálja a jelentést elkészíteni.
Ha valamilyen technikai okból a jelentés elküldése nem sikerül, a program folyamatosan próbálja a jelentést küldeni, mindaddig, amíg az elküldés nem lesz sikeres.
Az elküldési kísérletem a számlázó programból való kilépés után is folytatódnak.
Amennyiben a gép kikapcsolásáig az adatokat nem sikerül elküldeni, a gép újbóli bekapcsolásakor a program újra próbálkozik a számla jelentésével, attól függetlenül hogy a számlázó program működik vagy sem.
A beküldés eredményét a számlamásolatok menüpontban nézheti meg.


A listában a számlaszám zöld, amennyiben a számla jelentéssel nincs semmi tennivalója,, a jelentést a NAV befogadta.
Amennyiben a számlaszám piros, a jelentés valamilyen hibát tartalmaz, kézi beavatkozás szükséges.
A fehérrel jelezett számlák nem lettek jelentve, míg a sárgákkal jelzetteket a NAV rendszerbe befogadta, de valamilyen ok miatt figyelmeztetést küldött.
A NAV rendszerben történő azonosításhoz a lista jobb oldalán találhat adatokat:


A NAV rendszerébe belépve, a NAV azonosító alapján tudja a számlát azonosítani.

tartalom jegyzékre