Tárgyi eszköz program leírása


Telepítés

ÉCS típusok

Leírási kulcsok

Műveletek

Új eszköz rögzítése

ÉCS számítás

Gazdasági események

Selejtezés

Leltárhiány

Kivezetés

Felújítás

Értékmódosítás

Értékesítés

Átadás

Aktiválás

Terven felűli ÉCS

Adatok módosítása

Nyomtatások

Kartonok

Listák

Alapadatok

Nyomtatók

Költséghelyek

INI szerkesztés

Karbantartás

Törlés

Változások törlése

Ellenőrzés

Adatok mentése

Egyéb leírásokVissza

Telepítés

A telepítés megkezdéséhez indítsa el a telepítő programot.
A telepítés az alábbi képernyővel indul


A tovább gombra kattintva megkezdődik a telepítés.
A telepítés első lépéseként a szerződést kell elfogadnia.


A szerződés elfogadása után meg kell határoznia, melyik könyvtárba települjön a progra.
A program többszöri, ugyanabban a könyvtárba, telepítés esetén, az adatokat nem törli, csak a programot telepíti újra. Amennyiben teljesen új telepítést szeretne, a könyvtárat előtte törölnie kell.


Ezzel meghatározta a telepítéshez szükséges adatokat, kezdődhet a telepítés.A következő lépés, a program működéséhez szükséges adatbázis-kezelő telepítése.


Miután az adatbázis-kezelő is feltelepült, befejezheti a telepítést.

tartalom jegyzékre
Tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírása

Az elszámolásra kerülő értékcsökkenés meghatározása többféle módon történhet. Ilyenek lehetnek :
lineáris értékcsökkenés:
az elhasználódás éveire évenként azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az évenkénti összeg meghatározása a leírási kulcs segítségével történik, melyet az 1 és használati idő hányadosaként lehet meghatározni, és százalékban szokás megadni.
Pl. 5 év használati idő esetén (1/5=0,2) Öt éven keresztül a bruttó érték 20 % -át lehet elszámolni.
degresszív értékcsökkenés:
az elhasználódás éveire évenként, vagy szakaszonként (több évre) eltérő összeg, szakaszon belül azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A szakaszonkénti átlagos összeg leírási kulcs segítségével van megadva. A szakaszok meghatározása és az eltérés aránya a vállalkozó döntésétől függ.
Pl. 50 év használati idő esetén (1/50=0,02) 2 %. Szakaszokra bontva
1. szakasz 1.- 8. évig a bruttó érték 5 %-a
2. szakasz 8.-14. évig a bruttó érték 2,5 %-a
3. szakasz 14.-50 évig a bruttó érték 1,25 %-a.
Ez összesen 100 %, és az 50. év végén az eszköz leírásra kerülhet.
teljesítményarányos értékcsökkenés
az elhasználódás éveire évenként a teljesítmény alapján kerül meghatározásra a leírás összege. A teljesítmény természetes egységben (db, kg, üzemóra, km stb.) kerül kifejezésre. A tárgyi eszköz bruttó értéke és az életteljesítmény hányadosa adja a teljesítményegységre jutó értékcsökkenés összegét.
A tervezett életteljesítmény elérésével az elszámolt értékcsökkenés megegyezik a bruttó értékkel.
évenként állandó összeggel csökkenő értékcsökkenés
az évenként elszámolandó értékcsökkenés összege minden évben azonos összeggel csökken. Az évenkénti összeg meghatározása a tárgyi eszköz bruttó értéke, valamint a használati idő éve sorszámainak összegzéséből eredő (statisztikai sor) érték hányadosa alapján történik. A maradék összeg az első évi értékcsökkenést növeli.
Pl. 6 éves használati idő esetén 10000 bruttó érték mellet
számsor összege 1+2+3+4+5+6=21
egységre jutó bruttó 10000/21=476
a maradék összege=4
1. évi értékcsökkenés 476*6=2856+4 (a 4 a maradék)
2. évi értékcsökkenés 476*5=2380
3. évi értékcsökkenés 476*4=1904
4. évi értékcsökkenés 476*3=1428
5. évi értékcsökkenés 476*2=952
6. évi értékcsökkenés 476*1=476
abszolút értékű értékcsökkenés
a vállalkozó a tárgyi eszköznél a bruttó értéket a használati időre előre meghatározott -esetleg évenként- változó összegben határozza meg. A tárgyi eszköz teljes összegének használatbavételkor egy összegben történő értékcsökkenéskénti elszámolása a „leírás egy összegben” kiválasztásával lehetséges.
nettó érték alapján állandó kulcsú értékcsökkenés
az elhasználódás éveire évenként csökkenő összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A leírási kulcs (%) általában a lineáris módszernél alkalmazott kulcsok 2-3 szorosa. Az így meghatározott kulcs állandó, minden évben ezzel kell az éves értékcsökkenés összegét meghatározni, azonban -ellenben a lineáris módszerrel- nem a tárgyi eszköz bruttó, hanem a nettó értékét alapul véve
Pl. 6 éves használati idő esetén 10000 bruttó érték mellet 2,4-es kulcsot használva
leírási kulcs 10000/100/6*2,4=16,7*2,4=40 %
1. évi értékcsökkenés 10000*0,4=4000
2. évi értékcsökkenés 10000-4000 6000*0,4=2400
3. évi értékcsökkenés 6000-2400 3600*0,4=1440
4. évi értékcsökkenés 3600-1440 2160*0,4= 864
5. évi értékcsökkenés 2160- 864 1296*0,4=518
6. évi értékcsökkenés 1296- 518 778*0,4= 312
Összesen 9534
A megmaradó nettó érték felfogható úgy is, hogy ez az összeg megtérül a tárgyi eszköz kiselejtezése során visszamaradó, visszanyert anyagokból, értékesítési bevételből.
termeléssel arányos nettó értékcsökkenés
az ásványvagyon és kitermelése területén alkalmazható. Az értékcsökkenési leírási kulcsot a tárgyi eszközök vállalkozó által meghatározott körének az adott év január 1.-jei nettó értéke, valamint a bányákból kitermelhető ásványvagyon mennyiségének hányadosaként meghatározott értékcsökkenési leírási kulcs szorzata a tárgyévben értékcsökkenésként elszámolandó összeget adja.
Nincs értékcsökkenés
A program nem számol értékcsökkenést, az eszközt azonban a nyilvántartásokban és listákban szerepelteti.
Leírás egy összegben
100000 Ft érték alatt lehetőség van az ÉCS-t egy összegben leírni. Kiválasztásakor a teljes összeg leíródik és további ÉCS számítás nem történik.

tartalom jegyzékre
Leírási kulcs változtatása

Amennyiben a leírási kulcs megváltoztatására van szükség bármely gazdasági eseménynél megteheti, úgy hogy az adatokon nem változtat. Ilyen gazdasági esemény lehet pl. az állóeszköz értékmódosítása 0 Ft-al vagy az átadás, úgy hogy az adatok nem változnak.
Ezekben az esetekben a program kiszámolja az utolsó értékcsökkenéstől számított időre jutó értékcsökkenést, majd megadhatja az új leírási módot.
A leírási kulcsot a gazdasági események között, a ÉCS számítás változása menüpontban is megteheti.

tartalom jegyzékre
Uj állóeszköz rögzítése

Uj állóeszközt a Műveletek/adatrögzítés menüpontban rögzíthet. A menüpont kiválasztása után az állóeszköz adatait kell rögzíteni. A rögzítendő adatok a következők :


A rögzítendő adatok a következők :
Eszköz neve : Az állóeszköz megnevezése
Eszköz azonosító: Az azonosító szám amellyel az állóeszközt a továbbiakban azonosítani szeretné. Azonosítóként csak olyan adat adható meg ami még nincs más állóeszközhöz rendelve. Az azonosító a menüpontból való kilépés után nem módosítható.
Tömeg telj.stb.: Az állóeszköz működésére jellemző méret, teljesítmény stb adatai.
Naplózási szám : Állományba vétel naplózási száma
Gyártó: Az állóeszköz gyártójának a megnevezése.
Gyártási szám : Az állóeszközhöz tartozó gyártási szám.
Szállító: Az eszköz szállítójának a megnevezése.
Beérkezés kelte : Az állóeszköz beérkezési dátuma.
Mennyiség : Több eszköz esetén az eszközök darabszáma.
Össz. érték: Az eszköz(ök) nettó beszerzési ára. Kivétel ha a tulajdonosnak nincs adólevonási joga (pl. alanyi adómentes) vagy az Áfa-törvény az adólevonást tiltja (pl. nem továbbértékesítésre vásárolt személygépkocsi)
VTSZ szám : Az eszközhöz tartozó Vámtarifa szám.
Leltári szám : Az eszköz raktározáskor kapott nyilvántartási száma.
Főkönyvi szám : Az a főkönyvi szám amelyre az állóeszköz értékcsökkenését könyvelni kell.
Költséghely : Az állóeszközhöz tartozó költséghely
Változás jogcíme : A beszerzés tipusát meghatározó jogcím.
Aktuális érték : A program tölti ki . Az állóeszköz aktuális értéke.
Az állóeszköz aktiválását az 'aktiválás' gombra kattintva kezdheti meg. Az aktiváláshoz a következő adatokat kell megadni.

ÉCS tipus : Az állóeszköz értékcsökkenésének típusát és az értékcsökkenés számításához szükséges adatokat kell megadnia. Külön kell megadni az adótörvény szerinti, és a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés típust.
Aktiv.biz-száma Az aktiválási bizonylat száma.
Aktiv.biz.kelte Az aktiválási bizonylat kitöltési ideje.
Aktiválás ideje Az időpont amelytől az állóeszköz aktiváltnak számít.
Az összes adat kitöltése után a program kiszámolja és kiírja az adótörvény és a számviteli törvény szerinti várható leírási dátumot. Az adatokat ellenőrizve lehetősége van eldönteni, hogy a beírt adatokat rögzítse a program, vagy hagyja figyelmen kívül.
Ha az adatok rögzítése mellett dönt, ezzel az állóeszköz rögzítésre került.
Amennyiben nem aktiválta az eszközt, a későbbiekben a gazdasági események között megteheti.

tartalom jegyzékre
Értékcsökkenés számítása

Az értékcsökkenéseket különböző csoportosításokban számíttathatja a programmal. A számítások között csak a számításban résztvevő tárgyi eszközökben van eltérés.
Az értékcsökkenés számítását az ÉCS számítás menüpont kiválasztásával kezdheti. A menüpont kiválasztása után meg kell adni a számításhoz szükséges adatokat. Ezek az adatok a következők :
Egy eszköz számítása esetén a listából ki kell választani azt az eszközt, amelynél az értékcsökkenést szeretné elszámolni. Egy eszköz nevére 2x kattintva a program beírja a szerinte megfelelő számítási határidőt. Természetesen ez a dátum bármire felülírható.
A számítás gombra kattintva, a megadott dátumig, a program kiszámolja az elszámolható ÉCS-t.
Ez az összeg még módosítható.
A rögzítés gombra kattintással rögzítheti az ÉCS összeget.


Főkönyvi szám esetén az egy főkönyvi számhoz tartozó állóeszközöknél lehet értékcsökkenést számolni. A számításhoz a főkönyvi számot és a számítás dátumát kell megadni.
Költséghely esetén az egy költséghelyez rendelt állóeszközöknél számíthat értékcsökkenést. A számításhoz a költséghely megnevezését és a számítás dátumát kell megadni.
Az összes állóeszköz értékcsökkenésének esetén a számítás dátumát kell beírni.tartalom jegyzékre
Selejtezés

A 30 ezer forintot meg nem haladó tárgyi eszközök selejtezéséről nyilvántartást kötelező vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell :
a selejtezés, az áruromlás időpontját,
az árú, anyag stb. Megnevezését.
a kiselejtezett dolog, anyag fajtánkénti mennyiségét és értékét.
Amennyiben a kiselejtezésre váró tárgyi eszköz beszerzési értéke meghaladja a 30 ezer forintot, akkor a kiselejtezés igazolására selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési eljárás során meg nem semmisített tárgyi eszközt eltávolíthatatlan azonosító jellel kell ellátni. A selejtezés időpontját a selejtezést megelőző 15 nappal az elsőfokú adóhatóságnak be kell jelenteni. Az adóhatóság távolléte esetén két érdektelen tanú jelenléte szükséges.

tartalom jegyzékre
Leltárhiány

Leltárhiány csak szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban – vagyis a leltári készletben – keletkezhet.
A leltárhiány csak ismeretlen okból keletkezhet. Nem lehetséges tehát annak megállapítása, amennyiben ismert okból, például lopásból, vagy károkozás miatt jött létre.

tartalom jegyzékre
Állóeszköz kivezetése

Az állóeszköz kivezetésekor az állóeszköz adatait törli a nyilvántartásból. A program az adatok törlése elõtt még felkínálja Önnek az állóeszköz nyilvántartási lapjának elkészítését. A nyilvántartásból csak olyan eszköz törölhető amelynek már le van írva.
FIGYELEM! Az állóeszköz kivezetése után az eszközről semmilyen adat marad, nem kérhetõ le.

tartalom jegyzékre
Állóeszköz felújítása

Az állóeszköz felújítását a felújítás befejezésekor kell rögzíteni. A bekövetkezett értéknövekedés az eszköz bruttó értékét növeli ha az amortizáció a bruttó érték alapján van meghatározva. Ha az amortizáció a nettó érték alapján történik a felújítási összeg is a nettó értéket növeli.
A felújítás rögzítése a felújítási bizonylatszám, illetve a bizonylat dátumának megadásával kezdődik. A dátum ismerete alapján a program első lépésben meghatározza a megadott dátumig elszámolható értékcsökkenés összegét. Amennyiben a programnak valamilyen adatra van szüksége az értékcsökkenés kiszámításához (pl. teljesítmény arányos ÉCS esetén az utolsó ÉCS és a felújítás közti teljesítmény), úgy ezeket az adatokat is meg kell adni.
A következõ lépésben a felújítás összegét kell megadnia, és lehetősége van újra meghatározni az értékcsökkenés típusát. Ha az értékcsökkenés megváltoztatása mellett dönt, meg kell adni az értékcsökkenés számításához szükséges adatokat.

tartalom jegyzékre
Állóeszköz értékmódosítása

Amennyiben a korábban aktivált eszköz értékét szeretné növelni, gazdasági eseményként az értékmódosítást válassza ki. A program először kiszámolja az utolsó értékcsökkenéstől eltelt időre eső értékcsökkenést, majd megadhatja az eszköz értékének változását. Az értékváltozással együtt új értékcsökkenési leírást is megadhat.

tartalom jegyzékre
Állóeszköz értékesítése

A tárgyi eszköz szokásos mértékű értékesítési költségeit és bevételeit az eredmény-kimutatásban az egyéb ráfordítások, illetve egyéb bevételek között kell kimutatni.
A kivezetendő érték meghatározásánál nem csak a terv szerinti értékcsökkenést, hanem a terven felüli értékcsökkenést is figyelembe kell venni.
Az egyedi tárgyi eszközök esetenkénti értékesítése része a rendszeres tevékenységnek, ha azonban egy gyáregység kerül értékesítésre, az már nem hozható a normál üzletmenettel szoros kapcsolatba és nyilvánvaló mértéke is meghaladja a szokásos mértéket. A rendkívüliség kritériumának meghatározása és következetes alkalmazása a vállalkozó feladata, amelyet az átvevő csak érték nélkül számolhat el, az átadónál pedig rendkívüli ráfordításként kerül elszámolásra a tárgyi eszköz, a beruházás - általános forgalmi adóval növelt - nyilvántartás szerinti értékében.

tartalom jegyzékre
Állóeszköz átadása

Amennyiben az állóeszköz más költséghelyre kerül vagy az eszközt más főkönyvi számhoz szeretné rendelni az átadás kiválasztásával teheti meg. Az átadás kiválasztása után meg kell adni az átadás bizonylat számát és dátumát. Ha ezeket megadta a program kiszámolja az utolsó értékcsökkenés számításától eltelt időre eső értékcsökkenést majd meg kell adnia az új főkönyvi számot és az új költséghelyet. Az átadás utáni értékcsökkenések az új adatoknak megfelelő listákban fog szerepelni.

tartalom jegyzékre
Állóeszköz aktiválása

Amennyiben az állóeszközt az adatok rögzítésekor nem aktiválta, úgy ebben a menüpontban bármikor megteheti azt. Első lépésben az aktiválási bizonylat számát, a bizonylat dátumát, és az aktiválás időpontját kell megadni.
Az aktiváláshoz ki kell választania az értékcsökkenés típusát és meg kell adni az értékcsökkenés számításához szükséges adatokat.
Ezek után a program kiszámolja a várható elhasználódási időpontot. Ekkor már minden adat rendelkezésére áll ahhoz hogy el tudja dönteni hogy kívánja-e az állóeszköz aktiválását. Ha a kérdésre 'N'-el válaszol az aktiválás nem történik meg.

tartalom jegyzékre
Terven felüli értékcsökkenés

A menüpontban az állóeszköz értékének nem tervezett csökkenését rögzítheti. Terven felüli értékcsökkenést kell az inmateriális javaknál, a tárgyi eszköznél, a beruházásnál elszámolni akkor, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelõen nem használható, illetve használhatatlan;
a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az előbbi pontokban felsorolt inmateriális javak, a tárgyi eszköz, a beruházás a használhatóságuknak megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a mérlegben.
Ha a tárgyi eszköz értékének csökkenése rendkívüli esemény következménye, akkor a rendkívüli esemény hatására bekövetkezett érték csökkenést nem értékcsökkenési leírási költségként, hanem a számviteli törvény 49. (-a (2) bekezdésének megfelelően rendkívüli ráfordításként kell elszámolni.
A terven felüli értékcsökkenés rögzítésekor meg kell adnia a bizonylat számát és dátumát. Az értékcsökkenés előtt a programnak ki kell számolni az utolsó értékcsökkenés és a jelenlegi terven felüli értékcsökkenés között elszámolható értékcsökkenést. Amennyiben a program csak valamilyen egyéb adat alapján tudja kiszámolni, (pl. teljesítmény arányos ÉCS esetén a két időpont közötti teljesítmény) úgy a szükséges adatokat is meg kell adnia.
Az elszámolható ÉCS érték kiszámítása után írja be a terven felüli értékcsökkenés összegét illetve újra meg kell határozni az értékcsökkenési leírás típusát, és idejét.

tartalom jegyzékre
Adatmódosítás

Az állóeszközök alapadatait a műveletek menüpont adatmódosítás almenüjében módosíthatja.
A módosítások menüpontban a következő adatok változtathatóak:


A többi adat gazdasági eseménnyel módosítható.tartalom jegyzékre
Állóeszköz karton készítése

Az állóeszközről kartont a nyomtatások/kartonok menüpont kiválasztása után készítheti el. A megjelenő listában az összes állóeszköz megjelenik. Pirossal vannak jelölve azok az eszközök amelyek még nem aktiváltak, vagy a 0 Ft.-os értéken vannak nyilvántartva. A karton készítéséhez válassza ki a megfelelő állóeszközt. Jelölje be ha nyomtatóra kívánja készíteni a kartont.
Ha nem jelöli be a nyomtatást, a karton a képernyőn fog megjelenni.
A karton első részében az állóeszköz általános adatai szerepelnek. Itt szerepelnek a számviteli törvény ill. az adótörvény szerinti értéke, valamint a várható leírási időpontok is.
A karton második részében az állóeszközön bekövetkezett változások és jóváírt értékcsökkenések találhatók. Ebben a részben szerepel a bruttó és nettó érték, valamint az ezeken bekövetkezett változások is.tartalom jegyzékre
Listák készítése

Az állóeszköz nyilvántartó programmal elkészíthető listákat a nyomtatások/listák menüpont kiválasztásával lehet elkészíteni. A menüpontban a következő listák készíthetők:
Értékcsökkenés
Nettó értékek
Változások
Leírt eszközök
Leltár
Általános lista
Maradvány összeg
Könyvelési lista
Ahhoz hogy állóeszköz a listába kerüljön, az össze itt megadott feltételnek teljesülnie kell. A feltételek a következőek lehetnek:
Eszközök: Választhat, hogy 1 eszköz, vagy az össze eszköz adatai szerepeljenek a listába.
Időszak : pipálja ki és állítsa be a dátumokat. Ha nincs jelölve, minden adat szerepelni fog a listába
Főkönyvi szám: Ha nem tölti ki, minden adat szerepelni fog a listába. Ha beír egy főkönyvi számot, csak azok az adatok fognak szerepelni, ahol az alapadatoknál a megadott számlaszámot adta meg.
Változás típusa: Ha a listából kiválaszt egy változástípust, csak a kiválasztott típusú változások lesznek a listában.
Költséghely: amennyiben költséghelyet válasz ki, csak a kiválasztott költséghelyhez tartozó adatok fognak a listában szerepelni.
A jelölő négyzettel meghatározhatja, hogy a lista képernyőre vagy a beállított nyomtatóra készüljön.tartalom jegyzékre
Nyomtató beállítása

A nyomtató menüpont kiválasztásával a nyomtatót választhatja ki a telepített nyomtató közül, amivel a nyomtatásokat végzi a programban.
Amennyiben nincs beállítva nyomtató, vagy a beállított nyomtató már nincs a rendszerben, a program az alapértelmezett nyomtatóra fog nyomtatni.
A beállítás a Windowsban megszokott ablakkal történiktartalom jegyzékre
Költséghelyek

Ebben a menüpontban költséghelyeket alakíthat ki.
A költséghelyeknek a lekérdezésben, illetve az értékcsökkenés csoportosításában van szerepe.tartalom jegyzékre
INI szerkesztés

Az INI szerkesztésben a Vállalkozás adatait, valamint a program működéséhez szükséges adatokat adhatja meg.


A „Mentés=” sorba akkor kell egy elérési utat beírni, ha több mentést szeretne.
A mentés a program mentés könyvtárába történik, és ha itt még egy könyvtárat megad, akkor oda is másolódik.
Amennyiben Ön 30 napig nem készít mentést, a program automatikusan elkészíti.

tartalom jegyzékre
Törlés

A menüpontban egy eszközt törölhet, az összes változásával.
A törlés után nincs lehetőség az adatok visszaállítására.tartalom jegyzékre
Változások törlése

A menüpontban egy eszköz utolsó változását törölheti. A művelet egy eszközön többször is használható, így lehet „visszalépkedni” az eszköz változások között. A változás törléséhez kattintson 2x az eszköz nevére.
Ekkor alatti megjelennek az utolsó változás adati. Ez a változás törölhető.tartalom jegyzékre
Ellenőrzés

Az ellenőrzés menüpontban a tárolt adatok meglétét (nem a számítások helyességét) ellenőrzi.
Az ellenőrzés észreveszi a hiányzó ÉCS számításokat (nem folyamatos), vagy az adtok sérülését.tartalom jegyzékre
Adatok mentése

A karbantartás/adatok mentése menüpontban a rögzített adatokat mentheti tömörített formában.
Az adatok mentéséhez RAR program szükséges. A mentés automatikusan történik abban az esetben, ha a program csak 30 napnál régebbi mentést talál. A mentés a munkakönyvtárból nyíló "mentés"' könyvtárba kerül. Amennyiben tartalék helyre is szeretne mentést készíteni, az INI állományban megadhatja az alternatív könyvtár helyét.
A mentes neve tartalmazza a mentés dátumot, egy mentés nem írja felül a régebbi mentést, tehát a korábban elkészült mentések szerinti állapot bármikor visszaállítható.
A mentés visszaállítása csak külső programmal, kézzel (kicsomagolás) történhet,a véletlen felülírások miatt nincs mód a programból történő visszaállításra.
FONTOS visszaállításkor az aktuális adatok törlődnek, visszaállítás előtt minden esetben készítsen a jelenlegi állapotról mentést.

tartalom jegyzékre
Egyéb funkciók

Az egyén funkciókban a következő feladatok végezhetőek el


Program infó:
A program készítőinek adatai, elérhetősége.
Program frissítés:
Amennyiben a programban valamilyen változás, módosítás történik, a program indításakor kiírja gogy új verzió készült és leírja hogy milyen váltások vannak.
A frissítés nem töltődik le automatikusan, ebből a menüpontból lehet kezdeményezmi.
Amennyiben nincs frissítés, a menüpont jelzi és nem csinál semmit.
Leírás:
A program leírása (ez a leírás) tölthető be a gépbe. A leírás nyitva marad és a program működése közben is használható.
Regisztráció.
A program regisztrációja kérhető a menüpontban. A nem regisztrált verzió ingyenesen használható, 50 tételek minden funkciója, 50 tétel felett a funkciók egy része nem elérhető.
Ezek a funkciók nem akadályozzák a további használatát, újabb adatok rögzítését.
Távsegítség
A távsegítséggel az Ön gépét összekapcsoljuk a mi gépünkkel és a távolról segítséget tudunk nyújtani a program kezelésében.
A használatához előzetesen telefonos egyeztetés szükséges.tartalom jegyzékre